2. eObrasci: upućivanje zahtjeva – eObrasci: invio delle richieste online

Grad Rovinj-Rovigno stavio je u funkciju novi sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca vezanih uz zahtjeve upućene raznim upravnim odjelima.

Bez čekanja u redu, novi sustav omogućava da jednostavno ispunite online obrazac preko mobilnih uređaja, tableta, laptopa ili računala u roku od samo par minuta. Sve je uplate moguće izvršiti putem e-bankarstva nakon čega zahtjev kreće automatski u obradu, a podnositelj putem sustava može također provjeriti i status rješavanja zahtjeva.

˙˙˙

La Città di Rovinj-Rovigno ha introdotto un nuovo sistema per la compilazione e l’invio di moduli elettronici relativi alle richieste destinate ai vari dipartimenti amministrativi.

Senza dover attendere in fila, il nuovo sistema consente di compilare facilmente un modulo online tramite dispositivi mobili, tablet, laptop o computer in pochi minuti. Tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite e-banking, dopodiché la richiesta inizia l’elaborazione automatica e il richiedente può anche verificare lo stato di risoluzione tramite lo stesso sistema.