2. Savjet mladih – Il Consiglio dei giovani

Nakon uspješno odrađenog trogodišnjeg mandata ove je godine izabran novi sastav Savjeta mladih, savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život grada te sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade.

Savjet mladih je aktivno održavao tribine i predavanja namijenjena mladima te je organizirao prvi susret mladih Istarske županije koji će se svake godine održavati u drugom gradu, s ciljem umrežavanja i razmjene iskustva.

U svakoj su školi stavljeni samostojeći sandučići putem kojih učenici osnovnih i srednjih škola mogu dostavljati svoje prijedloge Gradu a upravo je zahvaljujući jednom takvom prijedlogu na autobusnom kolodvoru postavljena pametna klupa.

Savjet mladih inicira Gradskom vijeću donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđenje položaja mladih na području Grada Rovinja – Rovigno. Putem svojih predstavnika, sudjeluje u radu Gradskog vijeća i to davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka po pitanjima i temama od interesa za mlade.

˙˙˙

Dopo un primo mandato all’insegna di progetti di successo, recentemente è stato eletto il nuovo Consiglio dei giovani,, importante organo consultivo del Consiglio municipale istituito con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani nella vita pubblica e incentivare la partecipazione dei giovani ai processi decisionali d’interesse comune.

Il Consiglio dei giovani ha tenuto finora forum e conferenze, avviando e organizzando il primo incontro dei giovani della Regione istriana, che si terrà ogni anno in una città diversa, con l’obiettivo di scambiare esperienze e stringere nuovi rapporti con i coetanei delle altre città.

In ogni scuola sono state installate delle scatole nelle quali gli alunni possono sottoporre le proprie proposte alla Città. Grazie a quest’iniziativa, su proposta di un alunno, sulla stazione degli autobus è stata allestita una panchina intelligente. Il Consiglio dei giovani avvia l’adozione di programmi e altri atti importanti per il Consiglio municipale volti al miglioramento della posizione dei giovani nella Città di Rovinj – Rovigno. Attraverso i suoi rappresentanti, partecipa al lavoro del Consiglio municipale esprimendo pareri e proposte su temi di interesse per i giovani.