1. Nagrade i priznanja – Premi e riconoscimenti

• Najbolji hrvatski srednji grad po kvaliteti života

• Miglior città in Croazia per qualità di vita

2020. godine Grad Rovinj-Rovigno je u izboru za Najbolji grad kojega provode portal Gradonačelnik.hr, Jutarnji list i agencija Ipsos u kategoriji srednjih gradova proglašen najboljim u Hrvatskoj po kvaliteti života.

Između 128 hrvatskih gradova u konkurenciji za nagrade najboljih u četiri kategorije (kvaliteta života, gospodarstvo, obrazovanje i demografska politika te povlačenje novca iz EU fondova) Rovinj-Rovigno našao se u užem izboru 28 gradova koji su ušli u završno ocjenjivanje, te među prva tri koja su ostvarila najbolji rezultat u ovom natjecanju, ušavši u završnicu izbora u tri kategorije, i po kvaliteti života, i po ekonomskim dosezima i po standardu u obrazovnoj i demografskoj politici.

˙˙˙

Nel 2020, la Città di Rovigno-Rovigno è stata nominata la migliore in Croazia in termini di qualità della vita nella selezione condotta dal portale Gradonačelnik.hr, dal quotidiano Jutarnji list e dall’agenzia Ipsos nella categoria delle città di medie dimensioni .

Tra le 128 città croate in competizione per i premi della migliore in quattro categorie (qualità della vita, economia, istruzione e politica demografica e assegnazione dei fondi dell’UE) Rovinj-Rovigno è stata selezionata nelle 28 città entrate nella valutazione finale, piazzandosi inoltre tra le primi tre che hanno ottenuto il miglior risultato complessivo, accedendo alla finale in tre  categorie, sia in termini di qualità della vita, sia in termini di risultati economici e in termini di standard della politica educativa e demografica.

• Finalist u kategoriji najboljeg grada za razvoj gospodarstva

• Finalista nella categoria della miglior città nel campo dell’economia

• Priznanje za transparentnost gradskog proračuna 2018., 2019., 2020.

• Riconoscimento per la trasparenza del Bilancio 2018, 2019, 2020

• Šampion turizma 2019.

• Campione del turismo per il 2019

Na Danima hrvatskog turizma Gradu Rovinju-Rovigno uručeno je Priznanje za najuspješniju destinaciju odmorišnog turizma.

˙˙˙

Alle Giornate del turismo croato la Città di Rovinj-Rovigno è risultata vincitrice del Riconoscimento per la miglior destinazione turistica in Croazia.