3. Stipendije i potpore – Borse di studio e sostegni

Za potpore učenicima i studentima godišnje se izdvaja oko 1.800.000 kuna za otprilike 170 korisnika. Studentska potpora iznosi 1.000 kuna mjesečno dok učenička iznosi 600 kuna, a studenti koji ostvaruju prosjek ocjena 4,00 i više, te učenici koji ostvaruju prosjek ocjena 4,6 i više imaju pravo na dodatnih 20% iznosa mjesečno.

S ciljem da se učenike potakne da odaberu smjerove za zanimanja koja su tražena na tržištu čime bi studenti nakon studija imali osigurano zaposlenje, ove su godine uvedene i tri stipendije za deficitarna zanimanja za koje se iz proračuna u ovoj godini osigurava 40.000 kuna, dok je za iduću godinu predviđen ukupan iznos od 63.000 kuna.

˙˙˙

Ogni anno vengono stanziate circa 1.800.000 di kune per le borse di studio destinate ad alunni e studenti. Le borse di studio per ogni studente ammontano a 1.000 kune al mese, mentre per ogni alunno vengono erogate mensilmente 600 kune. Gli studenti che raggiungono un voto medio di 4,00 e oltre e gli alunni che raggiungono un voto medio di 4,6 e oltre hanno diritto a un ulteriore 20% di tale importo al mese.

Al fine di incitare gli studenti a scegliere un indirizzo di studio in base alle professioni deficitarie, il che implica anche un impiego sicuro dopo la laurea, quest’anno sono state introdotte tre borse di studio per un totale di 40.000 kune per le professioni deficitarie, mentre per l’anno prossimo a tale scopo è previsto un totale di 63.000 kune dal Bilancio.