5. POS Stanovi – Programma di edilizia agevolata

U suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama gradimo dvije višestambene građevine POS-a u Rovinju kapaciteta 28 stambenih jedinica. Pritom Grad sufinancira projekt zemljištem i komunalnom infrastrukturom te ima namjeru nastaviti s projektom izgradnje POS stanova i nakon realizacije dviju planiranih građevina obzirom na velik interes građana radi čega je u tu svrhu već i otkupljena jedna čestica u istoj zoni.

˙˙˙

In collaborazione con l’Agenzia APN, stiamo costruendo due edifici di edilizia agevolata della capacità di 28 unità abitative. La Città cofinanzia il progetto con la cessione dei terreni e la costruzione dell’infrastruttura comunale e intende proseguire con il progetto dell’edilizia agevolata anche dopo la realizzazione dei due edifici previsti, visto il grande interesse dei cittadiniì.