Drage sugrađanke, dragi sugrađani, Care concittadine, cari concittadini,

Danas, nakon četiri godine, mogu s ponosom ustanoviti kako je ovaj moj mandat bio dokaz da je velikim trudom, upornošću i ljubavi prema svome gradu moguće postići i ono što bi nekome moglo izgledati neizvedivo. Velik sam dio održanih obećanja sakupio u stranicama ove rekapitulacije učinjenog. Kad se svako poglavlje spoji jasno je da je Rovinj-Rovigno u nešto više od tisuću dana doživio jednu ozbiljnu preobrazbu.

Ulaskom u grad od strane Rovinjskog Sela, naselja koje je osim nove infrastrukture dobilo i novi vrtić, s lijeve strane vidimo sad već razvijenu poduzetničku zonu, nove nogostupe, rasvjetu i biciklističke staze, koje nam otvaraju pogled prema novoj Sjevernoj luci i povijesnoj zdravstvenoj ustanovi „Martin Horvat“ u kojoj se nalazi gradilište novog bazenskog kompleksa. I same zgrade bolnice sjaje u novom ruhu, a tik do prve terapeutske plaže na Jadranu novouređena nas šetnica vodi do uređene plaže Val de Lesso.

Naš Monte kojeg ponosno čuva sv. Eufemija dobiva novo popločenje koje otkriva stare grobnice i podzemnu crkvu sv. Mihovila, dok se gradskome satu vraća izvorni sjaj. U filmovima i predstavama Kazališta “Antonio Gandusio” možemo uživati u udobnosti novih sjedala, a Multimedijalni centar obogaćen je novim prostorijama. U Domu za starije “Domenico Pergolis” stvoreni su novi kapaciteti i uvedene dodatne usluge izgradnjom novog krila, a usred krize s koronavirusom osigurana su dodatna sredstva za najpotrebitije. Do uvale Lone dolazimo novom šetnicom Muntravo i obnovljenom šetnicom Vijeća Europe, a kamenolom Monfiorenzo pretvara se u geološki park.

Nastavili smo njegovati bogate vrijednosti koje su temelj našeg identiteta: našu tradiciju i našu povijest.

No, tu nemam namjeru stati, te smo već sada razvili čitav niz novih projekta kojima ćemo dodatno podići ljestvicu kvalitete životnog standarda u našem gradu.

Svaki je učinjeni korak bio pomno promišljen i planiran u skladu sa potrebama građana. Upravo kako bi njima dali sluha razvili smo platformu Smart Rovinj-Rovigno, a veliku pažnju pridajemo i komentarima na društvenim mrežama. To zato jer smatram kako gradska uprava treba imati sluha za sve svoje građane, radi čega je svaki naš projekt, do najmanjeg detalja, produkt uvaženih prijedloga i primjedbi.

Čitav sam se mandat nastojao pridržavati i boriti se za politiku održivosti, prateći načela održivog razvoja i  na taj način garantirati našem Rovinju integralni ekološki, ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama zaštite i unapređenja naše životne sredine, koji će našim sadašnjim i budućim generacijama omogućiti zadovoljavanje svih njihovih potreba i ukupno poboljšanje kvalitete života.

Želim se stoga zahvaliti svima koji su pridonijeli radu ove administracije. Naš je uspjeh ujedno i uspjeh svih građana.

Rovinj-Rovigno razvijamo i gradimo zajedničkim snagama, čuvamo ga odano i unaprijeđujemo ga s ponosom.

˙˙˙

Oggi, dopo quattro anni, posso constatare con orgoglio che questo mandato è la prova di quanto ogni obiettivo risulti raggiungibile se perseguito con impegno, determinazione e amore verso il proprio luogo nativo. Ho raccolto, perciò, in queste pagine gran parte delle promesse mantenute. Collegando i diversi capitoli diventa palese la grande trasformazione che Rovinj-Rovigno ha subito in questi mille giorni trascorsi.

Entrando in città dalla parte di Villa di Rovigno, abitato che oltre al rinnovo dell’infrastruttura ora vanta anche un nuovo asilo, dalla parte sinistra si scorge la nuova zona imprenditoriale, nuovi marciapiedi, una nuova illuminazione stradale e nuove piste ciclabili. La vista si apre quindi verso il nuovo Porto settentrionale e lo storico ospedale „Martin Horvat“ all’interno del quale è in costruzione il nuovo complesso di piscine. Anche gli edifici dell’ospedale risplendono dopo il rinnovo, mentre subito accanto alla prima spiaggia terapeutica il nuovo lungomare ci porta alla spiaggia risistemata di Val de Lesso.

La parte di Monte dominata dalla chiesa di Sant’Eufemia vede la ristrutturazione del lastricato che scopre le antiche tombe e la chiesetta sotterrata di San Michele Arcangelo, mentre l’orologio cittadino è riportato al suo antico splendore. Possiamo guardare i film e applaudire agli spettacoli del Teatro “Antonio Gandusio” dalla comodità delle nuove poltrone, mentre il Centro multimediale è stato arricchito con nuovi spazi. La Casa di riposo „Domenico Pergolis“ è stata ampliata e ha visto l’aggiunta di nuovi servizi. Inoltre, durante la crisi del coronavirus abbiamo assicurato fondi aggiuntivi per i più bisognosi. A portarci fino alla baia di Lone c’è il nuovo sentiero Muntravo da una parte e il lungomare risistemato del Consiglio d’Europa dall’altra. Intanto, la Cava di Monfiorenzo si sta trasformando in un parco geologico.

Abbiamo continuato a tutelare i valori che stanno alla base della nostra identità: le nostre tradizioni e la nostra storia.

Tuttavia, non intendo fermarmi qui. Ho già sviluppato una serie di nuovi progetti che innalzeranno ulteriormente il livello della qualità del tenore di vita nella nostra città.

Ogni passo è stato attentamente pensato e pianificato in base alle esigenze dei cittadini. Per dare loro voce, abbiamo sviluppato la piattaforma Smart Rovinj-Rovigno e prestiamo grande attenzione ai commenti sui social network. Questo perché sono dell’opinione che l’amministrazione municipale debba dare attenzione a tutti i suoi cittadini; ecco perché ogni nostro progetto è progettato, fin nei minimi dettagli, in base ai vostri suggerimenti e ai commenti.

Durante tutto il mio mandato ho perseguito una politica mirata alla sostenibilità, seguendo i principi dello sviluppo sostenibile e garantendo così alla nostra città uno sviluppo ecologico, economico, tecnologico, sociale e culturale integrato, in conformità con le esigenze di tutela e miglioramento del nostro ambiente per consentire alle generazioni attuali e future di soddisfare tutte le loro esigenze e migliorare la qualità di vita nella nostra comunità.

Desidero quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di questa amministrazione. Il nostro successo è anche il successo di tutti i cittadini.

Sviluppiamo e costruiamo Rovinj-Rovigno con uno sforzo comune, la custodiamo fedelmente e la miglioriamo con orgoglio.