Grad bogat kulturom – Una città ricca di cultura

Rovinj-Rovigno je oduvijek nadahnjivao brojne umjetnike koji su upravo u našem gradu dostigli vrhunac svog stvaralaštva. Od velikih slikara i kipara do pascadura i sapadura sa tradicionalnim i prepoznatljivim napjevima, bitinadama, koje su se nekad odjekivale svakom uglu našega grada. Kultura je i dalje važan dio društvenog života Rovinjki i Rovinjaca. Ona odražava svestranost i plurikulturalnost naših građana koji ju bezuvjetno njeguju.

Zato je za opće javne potrebe u kulturi uloženo 9.500.000 kuna kako bi se podržale brojne kulturne manifestacije (karneval, glazbeni poučak, Ljetni festival, Rovinj Music Festival, Kulturno ljeto, Spring jazz festival, Etnofilm, Dani Antona Šoljana, Dance festival, zabavno glazbeni program tijekom turističke sezone, Baromus festival, božićno novogodišnji program, susreti pjevačkih zborova, programi udruga nacionalnih manjina, Smotra limenih glazbi Istre 2019., Državno prvenstvo mažoretkinja 2018. i rad amaterskih udruga). Ukupno je u razdoblju 2017-2020 putem javnih natječaja financirano preko 150 programa, manifestacija i izdavačkih projekta udruga s područja kulture.

˙˙˙

Rovinj-Rovigno è stata da sempre una fonte d’ispirazione per gli artisti che hanno raggiunto l’apice della loro creatività nella nostra città. Dai grandi pittori e scultori ai pascaduri e sapaduri che con le tradizionali bitinade animavano ogni angolo della nostra città. La cultura costituisce ancor sempre una parte significativa della vita sociale dei rovignesi. Essa riflette la versatilità e la pluriculturalità dei nostri cittadini che la coltivano incondizionatamente.

Pertanto, per le esigenze culturali sono stati investiti 9.500.000 kune per sostenere numerosi eventi (il carnevale, il Teorema musicale, il Festival estivo, il Rovinj Music Festival, l’Estate culturale, il Festival jazz, l’Etnofilm Festival, le Giornate di Anton Šoljan, il Festival di danza, i programmi musicali e di intrattenimento durante la stagione turistica, il Festival Baromus, la Magia del Natale, gli incontri di cori, i programmi delle associazioni delle minoranze nazionali, l’Incontro delle Bande d’Ottoni, il Campionato Nazionale delle Majorettes e l’attività delle varie associazioni). Nel periodo 2017 – 2020 attraverso i bandi pubblici sono stati finanziati oltre 150 programmi, eventi e progetti editoriali di associazioni nel campo della cultura.

4. Projekt adaptacije prostorija za udruge u ulici Pietro Bobicchio – Progetto di adattamento degli spazi in via Pietro Bobicchio

Grad godišnje dodjeljuje prostorije u svom vlasništvu na korištenje udrugama, no obzirom na interes građana za njihovim aktivnostima i [...]

5. Uređenje i adaptacija Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Il riassetto e l’adattamento del Museo della Città di Rovinj-Rovigno

S ciljem očuvanja i valorizacije stare Palače Califfi u kojoj je smješten Muzej Grada Rovinja-Rovigno izvedeni su radovi zamjene [...]

Go to Top