1. Izgradnja područnog vrtića u Rovinjskom Selu – La costruzione dell’asilo a Villa di Rovigno

Zahvaljujući brojnim i kontinuiranim investicijama danas su u Rovinju-Rovigno stvoreni kapaciteti za prihvat sve djece sa područja grada.

U rujnu 2020. službeno je otvorena nova zgrada područnog odjela Rovinjsko Selo Dječjeg vrtića «Neven». Riječ je o investiciji vrijednoj više od 11 milijuna kuna od kojih je 10 milijuna osigurano iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno, dok je država sudjelovala s milijun kuna.

Objekt površine od preko 650 kvadrata namijenjen je dvjema vrtićkim jedinicama i jednoj jasličkoj, s distribucijskom kuhinjom i višenamjenskom dvoranom.

Ova investicija predstavlja ujedno i nastavak kontinuiteta dugogodišnjih ulaganja u predškolski odgoj na području Grada Rovinja-Rovigno, a njome je Rovinjsko Selo po prvi put dobilo jasličku skupinu, čime se roditeljima uvelike olakšala svakodnevnica jer više ne moraju preći 8 kilometara kako bi svoje mališane vozili do jaslica.

Nova je zgrada sadržajna, kreativna, šarolika i atraktivna, kako bi svim sadašnjim i budućim polaznicima pružala ugodan, bezbrižan i veseo boravak.

˙˙˙

Grazie a numerosi e continui investimenti, la nostra città vanta le capacità necessarie per accogliere tutti i bambini residenti a Rovinj-Rovigno.

Nel settembre del 2020 è stato ufficialmente inaugurato il nuovo edificio della sezione periferica di Villa di Rovigno dell’asilo “Neven”. Si tratta di un investimento del valore di oltre 11 milioni di kune, di cui 10 milioni a carico del Bilancio della Città di Rovignj-Rovigno e un milione di kune cofinanziato dallo Stato.

L’edificio, che si estende su una superficie di oltre 650 mq, è destinato a due sezioni di scuola materna e una sezione dell’asilo nido, con tanto di cucina distributiva e sala polivalente.

Questo progetto rappresenta una continuazione degli investimenti a lungo termine nell’istruzione prescolare nella Città di Rovinj-Rovigno, che ha permesso all’abitato di Villa di Rovigno di ottenere per la prima volta una sezione nido, il che ha notevolmente semplificato la vita quotidiana dei genitori che non devono percorrere 8 chilometri per portare i propri figli all’asilo.

Il nuovo edificio è informativo, creativo, colorato e attraente, al fine di fornire a tutti i bambini un soggiorno piacevole, spensierato e felice.