1. Parterno uređenje trga i okolnog prostora Crkve sv. Eufemije – Il riassetto del lastricato della chiesa di Sant’Eufemia

U nizu raznih projekata kojima se nastoji na što bolji način očuvati i valorizirati znamenitosti unutar starogradske jezgre, Grad provodi i realizaciju parternog uređenja trga i okolnog prostora crkve sv. Eufemije.

Projektnom dokumentacijom je, uz smjernice i suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, utvrđena kronologija planiranih radova uređenja, koji obuhvaćaju statičku sanaciju potpornih zidova i grobnica, provođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja unutar zone obuhvata radova te završnu sanaciju i realizaciju novog rješenja partera. Cjelokupno područje zahvata obuhvaća površinu od približno 0,5 ha, a ukupna vrijednost investicije je 7.500.000 kuna.

Tijekom druge faze radova došlo je do vrijednog otkrića starih grobnica i crkvice sv. Mihovila. Kako isto ne bi opet bilo u cijelosti sakriveno od očiju javnosti ispod obnovljenog popločenja Grad je odlučio upotpuniti glavni projekt ojačanjem i statičkom sanacijom potpornog zida i izvedbom pristupne građevine za crkvu sv. Mihovila. Novim su projektnim rješenjem prezentirane nove grobnice na spoju sa zapadnim dijelom platoa, te nadgrobna ploča grobnice Giovannija Battiste Basilisca, a po okončanju istražnih radova i obavljene restauracije iste.

Grad je s iznosom od 150.000 kuna financirao i radove sanacije krovne konstrukcije i obnove stropa srednjeg broda crkve te ugradnje gromobrana crkve sv. Eufemije.

˙˙˙

Tra i vari progetti mediante i quali la Città s’impegna a tutelare e valorizzare al meglio i monumenti storici e culturali è in corso la realizzazione del riassetto del lastricato della chiesa di Sant’Eufemia.

Il progetto, che segue rigorosamente le linee guida del Dipartimento dei beni culturali di Pola, prevede la riabilitazione statica dei muri e delle tombe, la conduzione di ricerche archeologiche e di conservazione all’interno dell’area interessata dai lavori e l’attuazione di una nuova soluzione di posa del lastricato. Il valore complessivo dell’investimento che si estende su 0,5 ettari di superficie è di 7.500.000 kune.

Nel corso della seconda fase dei lavori è venuto alla luce l’inestimabile ritrovamento di antiche tombe e della chiesa sotterrata di San Michele Arcangelo. Perché questo prezioso patrimonio non venga nuovamente coperto sotto la pavimentazione ristrutturata, la Città ha deciso di modificare il progetto principale rafforzando e riparando staticamente il muro della chiesa sotterrata e realizzandovi un passaggio di accesso. La nuova soluzione progettuale prevede la ristrutturazione delle antiche tombe e della lapide tombale di Giovan Battista Basilisco.

Con l’importo di 150.000 kune, la Città ha anche finanziato la riparazione della struttura del tetto della chiesa di Sant’Eufemia, il restauro del soffitto della navata centrale della chiesa e l’installazione del parafulmini.