3. Inkluzivni vrtići i škole – Scuole e asili più inclusivi

Kako bi se svoj djeci osigurale iste mogućnosti socijalizacije i kontakta s vršnjacima u posljednje se četiri godine intenzivno radilo na uključivanje djece s teškoćama u razvoju u programe redovitih vrtića.

U razdoblju od 2017.-2020. god. osigurana je pomoć učenicima s teškoćama u razvoju putem zapošljavanja pomoćnika u nastavi, odnosno stručno komunikacijskih posrednika.  Sredstva u ukupnom iznosu od 2.076.000 kn osigurana su iz projekta “INkluzivne škole 5+” te dijelom iz sredstava gradskog proračuna.

Tako je u tri rovinjske osnovne škole osigurano ukupno 14 pomoćnika u nastavi za petnaestoro djece s teškoćama u razvoju.

˙˙˙

Al fine di fornire a tutti i bambini le stesse opportunità di socializzazione e contatto con i propri coetanei, negli ultimi quattro anni si è lavorato intensamente per includere i bambini con disabilità nei programmi regolari degli asili.

Nel periodo dal 2017-2020 ai bambini con disabilità è stata assicurata l’assistenza necessaria attraverso l’assunzione di assistenti didattici. A tale scopo è stato stanziato un importo totale di 2.076.000 kune in parte dal progetto “Scuole INclusive 5+” e in parte dal Bilancio della Città.

Pertanto, nelle tre scuole elementari rovignesi, sono stati messi a disposizione 14 assistenti didattici per quindici bambini con disabilità.