3. Projekt novog autobusnog kolodvora – Il progetto della nuova stazione degli autobus

S ciljem poboljšanja protočnosti prometa u strogom centru grada, Grad Rovinj-Rovigno je već započeo s ishođenjem potrebne dokumentacije za premještaj autobusnog kolodvora sa sadašnje lokacije na područje Concette.

Riječ je o iznimno kvalitetnom i važnom projektu kojim će se centar grada osloboditi od svakodnevnog prometovanja autobusima. Novim autobusnim kolodvorom Grad će uz prometno rasterećenje dobiti i lakšu prometnu komunikaciju obzirom da je sadašnja lokacija neadekvatna.

Nositelj projekta je Komunalni Servis d.o.o., a u sklopu projekta novog kolodvora koncept zaustavljanja transfernih i lokalnih linija u prizemlju zamišljen je na način da turistički ili lokalni autobus koji samo iskrcava putnike nastavlja vožnju bez dužeg zaustavljanja radi veće sigurnosti pješaka u krugu stajališta.

U suterenu je planirana podzemna garaža kapaciteta 124 mjesta za parkiranje osobnih vozila, s dodatne tri punionice za električna vozila.

˙˙˙

Con l’obiettivo di migliorare il flusso di traffico stradale nel centro città abbiamo avviato l’ottenimento della documentazione necessaria per il trasferimento della stazione degli autobus dall’attuale sito nella zona di Concetta.

Si tratta di un progetto di particolare importanza perché volto a liberare il centro cittadino dal traffico quotidiano degli autobus.

Titolare del progetto è la municipalizzata «Servizio comunale», che ha sviluppato tra l’altro un concetto che garantirà il flusso indisturbato degli autobus sulle fermate della nuova stazione.

Al piano interrato è previsto un garage con una capacità di 124 posti macchina, con ulteriori tre posti di ricarica per i veicoli elettrici.