SVI PROJEKTI – TUTTI I PROGETTI

1. Projekt izgradnje Sjeverne luke Valdibora – komunalne lučice San Pelagio – La costruzione del nuovo Porto settentrionale di San Pelagio

Prizor nepraktičnog priveza brodica u više redova u lučici [...]

2. Projekt izgradnje oborinske kanalizacije u naselju Borik – Bolničko naselje – La costruzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche a Borik e nell’abitato dell’ospedale

Projekt stopostotne pokrivenosti grada kanalizacijskom mrežom obuhvatio je i [...]

1. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj-Rovigno – Progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue sul territorio dell’agglomerato di Rovinj-Rovigno

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području [...]

1. Projekt približavanja rada gradske uprave i Gradskog vijeća mladima – Progetto di avvicinamento del lavoro dell’amministrazione cittadina ai giovani

Na pokretanje ovog projekta odlučili smo se jer smatramo [...]

Go to Top