Promet i infrastruktura – Traffico e infrastruttura

Zbog svojih blagodati i visoke kvalitete života naš grad bilježi rast gostiju i stanovnika. Prisutnost većeg broja sudionika u prometu te rast i razvoj novijih naselja moraju biti popraćeni adekvatnom infrastrukturom posebice kad je riječ o sigurnosti u prometu. Stoga osim kapitalnih projekata, godišnje provodimo i manje zahvate održavanja postojeće i izgradnje nove infrastrukture kako bi osigurali funkcionalno i sigurno prometovanje prometnicama za kolni i pješački promet na cijelom području grada te kvalitetno i sigurnije prometovanje na javnim prometnim površinama.

˙˙˙

Grazie alle sue bellezze e all’elevata qualità della vita, la nostra città registra una crescita nel numero di ospiti e residenti. La presenza di una maggior concentrazione di partecipanti nel traffico e la crescita e lo sviluppo di nuovi insediamenti vanno accompagnati da infrastrutture adeguate, soprattutto quando interessano il grado di sicurezza nel traffico. Pertanto, oltre ai progetti capitali, effettuiamo annualmente anche interventi minori di manutenzione dell’infrastruttura esistente e interventi di costruzione di nuove infrastrutture per garantire un traffico funzionale e sicuro per veicoli e pedoni in tutta la città.

Go to Top